CENNÍK

Vstup iba v doprovode dospelej osoby.


Dieťa do 1 roka má vstup zdarma.

Jednorazový časovo neobmedzený  vstup (jednorázový-nie je možné odísť a vrátiť sa s tým istým zakúpeným lístkom)

pracovné dni víkendy, sviatky, školské prázdniny
Dieťa:  5,00 eur / časovo neobmedzený vstup
2 dospelí (doprovod dieťaťa) má vstup zdarma,
každý ďalší dospelý: 1,00 eur / vstup

Po 19:00hod. vstup 2,00eur /dieťa

Vstupné pre materské školy- JAYMO otvára brány materským škôlkam

Organizované skupiny detí z materských škôl (10 a viac detí)

 

Pre skupiny detí z materských škôl platí počas školského roka cez pracovné dni od 9:30 do 12:00 hod. mimoriadne zvýhodnené vstupné 2,50eur/dieťa

Pedagogický zbor má vstup zdarma+ šálku kávy navyše.

Z dôvodu zabezpečenia maximálnej hygieny vstup na hraciu plochu iba v ponožkách!!!!

Rezervácia na tel.čísle: 055/6853798

všetky atrakcie sú certifikované a zabezpečujú bezpečnosť a mäkký dopad pre deti všetkých vekových kategórii.Centrum je vybavené všetkým čo deti pre aktívny zdravý pohyb potrebujú.

 

PRAVIDLÁ

 

NIEKOĽKO UŽITOČNÝCH INFORMÁCIÍ NA ZAČIATOK:

Všetky atrakcie sú certifikované a zabezpečujú bezpečnosť a mäkký dopad pre deti všetkých vekových kategórii. Centrum je vybavené všetkým čo deti pre aktívny a zdravý pohyb potrebujú. Dovoľte mi pripomenúť, choré deti do detského centra nepatria a pre tých ostatných vezmite prosím niečo na prezlečenie, lebo pri všetkých  aktivitách, ktoré ich  v v detskom centre JAYMO čakajú budú určite spotené, vyhnete sa tak možnosti prechladnutia.

NA HRACIU PLOCHU JE Z PRÍSNYCH HYGIENYCKÝCH dôvodov vstup IBA V PONOŽKÁCH!!!Na hracej ploche nejeme a nepijeme!!!!

MILÍ JAYMÁCI- U nás ste všetci vítaní ale pre Vaše bezpečie a zdravie sa riaďte prosím našimi pravidlami. Vstupom do centra sa návštevník zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK:

  1. Ak dieťa nie je v opatrovaní personálu JAYMO, zodpovedá za neho počas celej doby zodpovedná dospelá osoba ktorá s ním prišla...
  2. Pri vstupe do herne (hracia časť JAYMA) sa vyzúvame!!!!Počas celej doby z hygienických dôvodov v herni MUSÍME MAŤ PONOŽKY...
  3. Na hracej ploche NEJEME a NEPIJEME(vrátane žuvačiek)Pijeme a stravujeme sa iba pri stoloch v konzumnej časti...Je zakázané nosiť a konzumovať vlastné jedlá a nápoje.
  4. Dodržiavame vekovú kategóriu detí určenú na hracej ploche.

-MALÝ HRAD OD 1 DO 6 ROKOV

-VEĽKÝ HRAD OD 6DO 15 ROKOV

-DETI DO 6ROKOV NA VEľKÝ HRAD IBA V DOPROVODE DOSPELEJ OSOBY

  1. Je nebezpečné a zakázané

-liezť po šmýkalkách v protismere

-šplhať sa po ochrannej sieti

-vstupovať na guličkovú fontánu

-nosiť na hraciu plochu ostré ,nebezpečné predmety a vlastné hračky.

 

6.JAYMO si vyhradzuje právo z ihriska bezodkladne a bez nároku na náhradu vylúčiť:

-osoby pod vplyvom alkoholu

-osoby a deti s nedostatočnou hygienou

-osoby a deti s agresívnym a rušivým správaním

 

7.Po dosiahnutí kapacity ihriska bude ďalším osobám vstup odmietnutý po dobu zníženia počtu.

 

8.Fotografovanie a kamerovanie na profesionálne účely je povolené len po súhlase prevádzkovateľa.

 

9. Ak je nutné z rôznych dôvodov detské centrum uzatvoriť, JAYMO neprepláca vstupné.

 

10. V prípade poškodenia majetku centra je doprovod povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

 

Prevádzkovateľ ihriska nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví či majetku osôb zdržiavajúcich sa v centre JAYMO. Nároky voči prevádzkovateľovi vyplývajúce z obmedzení uvedených v prevádzkovom poriadku sú vylúčené.